• Home
  • Print this page
  • Email this page
Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Reader Login
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Most popular articles (Since January 05, 2015)

 
 
  Archives   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Viewed PDF Cited
REVIEWS
Palliative Treatment of Malignant Pleural Effusion
Chenyang Liu, Qian Qian, Shen Geng, Wenkui Sun, Yi Shi
July-August 2015, 1(4):131-136
DOI:10.4103/2395-3977.163804  
  7,453 478 3
An Update on Immunohistochemistry in Translational Cancer Research
Zonggao Shi, M Sharon Stack
July-August 2015, 1(4):115-122
DOI:10.4103/2395-3977.163802  
  3,734 577 -
Review of Cancer Immunotherapy: Application of Chimeric Antigen Receptor T Cells and Programmed Death 1/Programmed Death-ligand 1 Antibodies
Tengfei Zhang, Ling Cao, Zhen Zhang, Dongli Yue, Yu Ping, Hong Li, Lan Huang, Yi Zhang
March-April 2015, 1(2):43-49
DOI:10.4103/2395-3977.155923  
  2,908 596 -
BCL2 Family, Mitochondrial Apoptosis, and Beyond
Haiming Dai, X Wei Meng, Scott H Kaufmann
January-February 2016, 2(1):7-20
DOI:10.4103/2395-3977.177558  
  2,819 631 4
Thioredoxin-interacting Protein as a Common Regulation Target for Multiple Drugs in Clinical Therapy/Application
Pengxing Zhang, Xiaoling Pang, Yanyang Tu
January-February 2015, 1(1):26-30
  3,080 284 -
Systematic Review of MicroRNAs and its Therapeutic Potential in Glioma
Nan Liu, Yanyang Tu
March-April 2015, 1(2):50-66
DOI:10.4103/2395-3977.155924  
  2,757 362 4
The Role of Precision Medicine in Pancreatic Cancer: Challenges for Targeted Therapy, Immune Modulating Treatment, Early Detection, and Less Invasive Operations
Khaled Kyle Wong, Zhirong Qian, Yi Le
March-April 2016, 2(2):41-47
DOI:10.4103/2395-3977.181434  
  2,465 529 1
The Potential of Wnt Signaling Pathway in Cancer: A Focus on Breast Cancer
Mahnaz M Kazi, Trupti I Trivedi, Toral P Kobawala, Nandita R Ghosh
March-April 2016, 2(2):55-60
DOI:10.4103/2395-3977.181437  
  2,105 504 4
ORIGINAL ARTICLES
Galanin is a novel epigenetic silenced functional tumor suppressor in renal cell carcinoma
Shengkun Sun, Axiang Xu, Guoqiang Yang, Yingduan Cheng
November-December 2015, 1(6):183-187
DOI:10.4103/2395-3977.172861  
  944 1,617 -
REVIEWS
Split End Family RNA Binding Proteins: Novel Tumor Suppressors Coupling Transcriptional Regulation with RNA Processing
Hairui Su, Yanyan Liu, Xinyang Zhao
January-February 2015, 1(1):21-25
  2,172 310 -
Recent Progress in Genetic and Epigenetic Profile of Diffuse Gastric Cancer
Zhengxi He, Bin Li
May-June 2015, 1(3):80-93
DOI:10.4103/2395-3977.159532  
  2,151 284 2
Quantum Dot-based Immunohistochemistry for Pathological Applications
Li Zhou, Jingzhe Yan, Lingxia Tong, Xuezhe Han, Xuefeng Wu, Peng Guo
January-February 2016, 2(1):21-28
DOI:10.4103/2395-3977.177562  
  2,042 372 -
Strategies for Management of Spinal Metastases: A Comprehensive Review
Zhantao Deng, Bin Xu, Jiewen Jin, Jianning Zhao, Haidong Xu
May-June 2015, 1(3):94-100
DOI:10.4103/2395-3977.159536  
  1,872 317 -
Application and Perspectives of Traditional Chinese Medicine in the Treatment of Liver Cancer
Xia Mao, Yanqiong Zhang, Na Lin
May-June 2015, 1(3):101-107
DOI:10.4103/2395-3977.159538  
  1,875 185 1
ORIGINAL ARTICLES
Prognostic Value of Bismuth Typing and Modified T-stage in Hilar Cholangiocarcinoma
Shengen Yi, Xiongjian Cui, Li Xiong, Xiaofeng Deng, Dongni Pei, Yu Wen, Xiongying Miao
January-February 2015, 1(1):1-5
DOI:10.4103/2395-3977.151467  
  1,773 254 -
Extracting Breathing Signal Using Fourier Transform from Cine Magnetic Resonance Imaging
Jing Cai, Yilin Liu, Fangfang Yin
January-February 2015, 1(1):16-20
  1,703 204 -
MicroRNAs are Related to Rituximab in Combination with Cyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristine, and Prednisone Resistance in Patients with Diffuse Large B-cell Lymphoma
Haibo Huang, Junjiao Gu, Shuna Yao, Zhihua Yao, Yan Zhao, Qingxin Xia, Jie Ma, Ling Mai, Shujun Yang, Yanyan Liu
January-February 2015, 1(1):6-10
  1,581 212 -
REVIEWS
Promoter Methylated Tumor Suppressor Genes in Glioma
Yingduan Cheng, Yanyang Tu, Pei Liang
July-August 2015, 1(4):123-130
DOI:10.4103/2395-3977.163803  
  1,530 247 5
Functional Perspective and Implications of Gene Expression by Noncoding RNAs
Xiaoshuang Yan, Huanyu Xu, Zhonghai Yan
July-August 2015, 1(4):137-152
DOI:10.4103/2395-3977.163805  
  1,550 196 7
REVIEW
Glucans and Cancer: Historical Perspective
Petr Sima, Luca Vannucci, Vaclav Vetvicka
November-December 2015, 1(6):209-214
DOI:10.4103/2395-3977.172860  
  1,489 250 -
REVIEWS
Histone H2A and H2B Deubiquitinase in Developmental Disease and Cancer
Demeng Chen, Caifeng Dai, Yizhou Jiang
September-October 2015, 1(5):170-175
DOI:10.4103/2395-3977.168578  
  1,470 254 1
MINI REVIEW
CD24 as a Molecular Marker in Ovarian Cancer: A Literature Review
Lu Huang, Weiguo Lv, Xiaofeng Zhao
January-February 2016, 2(1):29-32
DOI:10.4103/2395-3977.177563  
  1,447 270 1
ORIGINAL ARTICLE
Etiological Trends in Oral Squamous Cell Carcinoma: A Retrospective Institutional Study
Varsha Salian, Chethana Dinakar, Pushparaja Shetty, Vidya Ajila
March-April 2016, 2(2):33-36
DOI:10.4103/2395-3977.181429  
  1,405 293 -
ORIGINAL ARTICLES
Comparison of Intra-voxel Incoherent Motion Diffusion Magnetic Resonance Imaging and Apparent Diffusion Coefficient in the Evaluation of Focal Malignant Liver Masses
Jinrong Qu, Xiang Li, Lei Qin, Lifeng Wang, Junpeng Luo, Jianwei Zhang, Hongkai Zhang, Jing Li, Fei Sun, Shouning Zhang, Yanle Li, Cuicui Liu, Hailiang Li
January-February 2015, 1(1):11-15
  1,504 163 -
REVIEW
Metformin in ovarian cancer therapy: A discussion
Yeling Ouyang, Xi Chen, Chunyun Zhang, Vichitra Bunyamanop, Jianfeng Guo
July-August 2016, 2(4):119-124
DOI:10.4103/2395-3977.189306  
  1,428 217 -